top of page

More courses

The courses below are running by request  

Basic clinical research training based on systematic review technique

Every medical researcher should be able to make a Systematic Review – or at least be able to read and critically assess one – this course will commence in the work of developing a Systematic Review.

A basic approach to clinical research is built on the fact that the researcher knows how to use and relate to existing evidence. The use of evidence requires substantial knowledge of the different concepts and methods of clinical research. The Systematic Review is used in all fields of clinical research, including guidelines, publications and best evidence-based practice and as background knowledge for large clinical experiments.

Through the course, the participants will formulate a protocol for a Systematic Review which will be presented on the last day. The participants will throughout the lectures and by working with and discussing the Systematic Review establish a basic knowledge of clinical research methods.

The aim for the participant is to learn how to extract and use the established evidence, as well as to get basic competences for participating in clinical research groups (under supervision). 

 

Forståelse og formidling af den kliniske forskning

Er du også usikker på begreber som 95% CI, Odds Ration, RCT eller har du blot behov for en genopfrisker i klinisk forskning og metodik, så tilbydes nu et tre dages kursus målrettet journalister og informationsmedarbejdere.

Antallet af forskningsartikler stiger nærmest eksponentielt, og heri ligger uanseelige mængder af uopdyrkede nyheder og interessante emner, der alle skriger på at blive formidlet til offentligheden.

Forskningsenheden Clinical Health Promotion Centre på Bispebjerg Hospital tilbyder nu let og forståelig adgang til den sundhedsvidenskabelige forskning via kurset: Forståelse og formidling af den kliniske forskning.

Klinisk forskning kan være en jungle af tal og figurer, et uoverskueligt miskmask af forkortelser og underforståede henvisninger. Men bag disse fagspecifikke data ligger der et hav af vigtige oplysninger og historier, som alle bare venter på at blive plukket og serveret for den nysgerrige modtager.

I Clinical Health Promotion Centre er vi gennem længere tid blevet kontaktet af journalister fra en række medier, som alle har en interesse i at videreformidle den sundhedsrelevante viden. På trods af denne tydelige interesse for sundhedsområdet og den bagvedliggende viden, så mødes vi ofte af et ønske om hjælp til dissekere de særlige termer og begreber, som de videnskabelige artikler er fyldte med.

For at imødekomme ønsket om hjælp til formidling af den kliniske forskning – og ud fra et brændende ønske om at få videreformidlet vigtige forskningsresultater – har vi i Clinical Health Promotion Centre tilrettelagt et 3 dages kursus målrettet direkte mod journalister, informationsmedarbejdere og sundhedsformidlere.

 

Kursus indhold:


Kurset tager udgangspunkt i det kliniske forskningsspørgsmål og gennemgår de metoder og resultater som udspringer heraf.  I løbet af kurset vil deltagerne blive introduceret til få gennemgået: det kliniske forskningsspørgsmål, hyppigt anvendte forskningsmetoder og en rangorden af disse, videnskabsetiske forhold, førstehjælp i statistik, kvalitetsvurdering, bias & imitations, implementering af forskningsresultater og i den kliniske hverdag.

Som et gennemgående træk i kurset vil de underviste elementer blive diskuteret ud fra relevante, eksisterende forskningsartikler, som læses kritisk og diskuteres i plenum. Kurset er af tre dages varighed og har fokus på hvad du behøver at vide om den kliniske forskning og formidlingen heraf. Undervisere på kurset er alle erfarne forskere, og der lægges stor vægt på en involverende undervisningsform hvor alle deltagere inddrages og udfordres i undervisningen.

Gold Standard Program (GSP Tobacco)

Kursus i intensiv rygestopbehandling for eksempel ved røgfri operation, tobaksfri psykiatri mv. hvor der kræves en intensiv indsats.

Dette er et kompetencegivende kursus. Målgruppen er sygeplejersker og læger. Efter gennemførelse skal deltagerne kunne intervenere på patienter i intensiv rygestopbehandling (GSP). 

Undervisningen omfatter introduktion til den kirurgiske patient, den psykiatriske patient og andre patientgrupper relaterede til rygning og rygestop. Blandt andet indgår følgende dele:

 • Rygning og komplikationer ved operation

 • Patofysiologi (virkningsmekanismer)

 • Evidens for effekt af interventionen

 • Patientpræferencer

 • Personalekompetencer

Derudover kurset GSP, som er en patientuddannelse

 • Teori om ændringsprocesser

 • Linjen, boksen og cirklen

 • Manualbaseret uddannelsesprogram for patienter

 • Ryge anamnese og afhængighed

 • Behandling af abstinenssymptomer

 • Håndtering af risikosituationer

 • Retningslinjer for medicinsk støttebehandling

 • Forebyggelse af tilbagefald

 • Registrering og opfølgning

Undervisningsform

Undervisningen og studenteraktiviteter har til formål at udvikle en fordybet forståelse hos deltagerne og karakteriseres af aktiv videnssøgning, problemløsning, refleksion og kritisk analyse.

Rygestopbasens kurser

Kurser omfatter både e-learning om de basale funktioner i tastselv-miljøet og workshops i funktioner der er lidt mere komplicerede. Her rykker Rygestopbasen ud, hvor flere enheder er enige om at slå sig sammen og være værter for et kursus. Hvis du har en konkret idé til et kursus eller gerne vil være vært, kan du kontakte Rygestopbasens sekretariat.

 

Se mere her https://www.rygestopbasen.dk/kurser

bottom of page